Търсене на дума с 5 букви

Потребителят Andjela търси 5 буквена дума

Лента плат или хартия

БУКВИ:

Ова
ОТГОВОРИ:

du4eto1: ивица