Търсене на дума с 3 букви

Потребителят kristian.simeonov2012 търси 3 буквена дума

Надлъжен жлеб в дъска

БУКВИ:

НТ
ОТГОВОРИ:

fani1014: Нут