Търсене на дума с 2 букви

Потребителят slavcodimov089 търси 2 буквена дума

термин в китайската философия

БУКВИ:

и
ОТГОВОРИ:

fani1014: ли