Търсене на дума с 7 букви

Потребителят anipetrova търси 7 буквена дума

местност край град велики преслав

БУКВИ:

грака
ОТГОВОРИ:

fani1014: Геракар