оплескам


 

КОМЕНТАРИ

xakepxakep: Оплескам е глагол от свършен вид. Оплесквам, който е от несвършен вид, отговаря на "нацапвам докрай". Груба граматична грешка/неграмотност.