Отговори на потребители

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Описание Отговор
30.11.2022 17:51 ганко Южно американска лама Гуанако
29.11.2022 09:16 арастат уред който регулира темп автоматично в инсталация БАРОСТАТ
28.11.2022 14:44 Марка френско бяло вино СОТЕРН
27.11.2022 19:52 онт духов музикален инструмент във форма на рог Град в Португалия ево
27.11.2022 17:25 кърлеж кърлеж АКРИДА
25.11.2022 17:35 тоси електрически апарат за предаване на движение на ра автосин
25.11.2022 09:50 н Тропически вятър Мусон
25.11.2022 09:49 мл Тревисто растение Хмел
24.11.2022 19:22 П Планинска теснина, дефиле Пролом
24.11.2022 10:26 чакъмче Привет, питането ми е за значението на тази дума Освен 10-минутна дрямчица, "чакъмче" означава и парче земя
24.11.2022 08:44 П Планинска теснина, дефиле Пролом
24.11.2022 08:42 т плат ТЪКАН
22.11.2022 12:45 титла звание
20.11.2022 02:41 трр Зърночистачка Тарар
20.11.2022 02:40 е обръщение за помощ Апел
20.11.2022 02:39 е обръщение за помощ Апеш