Отговори на потребители

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Описание Отговор
14.07.2020 11:59 Жуме град в Белгия провинция Ено Акаро благодаря ви аз съм го изписъл грешно вместо ю съм написъл у
14.07.2020 11:43 Жуме град в Белгия провинция Ено Извинявам се.Градът е Жюме.
14.07.2020 11:40 Жуме град в Белгия провинция Ено Правилно сте отговорила. Има такъв град.
09.07.2020 11:39 УА Река в Русия Хакерхакер тогава как ще стигнеш до верния отговор или играеш на тото
09.07.2020 10:39 УА Река в Русия Коректно е зададен, защото са верни дадените букви. Когато са дадени грешни букви, е некоректен и според мен трябва да се игнорира.
08.07.2020 14:30 УА Река в Русия Акаро и аз те подкрипям трябва да се анулира въпроса
08.07.2020 14:21 УА Река в Русия Некоректно зададен въпрос. Има няколко реки с възможни отговори а именно Уба;Ува;Уда;Ужа;Уза;Упа;Уфа;Уча и други
07.07.2020 23:52 древно германско племе Алемани
07.07.2020 13:54 НИСЕК Продукт за мъже и жени Унисекс
07.07.2020 12:40 илемит вид минерал Вилемит
06.07.2020 14:25 Заболяване заболяване Болест; Страдание
06.07.2020 08:48 вер Град в Германия Абвер
04.07.2020 13:59 нс Бутало на помпа пистон
01.07.2020 12:53 Звезда от съзвездие Персей Менкиб
01.07.2020 08:53 e един от японските острови Че; макар че има и остров ие
30.06.2020 18:19 А Немски биохимик професор 1916 ? Цан Хелмут