Неизвестни думи, за които се търси помощ

Ако не можете да откриете дума, можете да направите запитване!

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Пояснение Отг.
31.05.2022 09:01 егобиазагварисадаеца българска пословица 1
29.05.2022 21:09 дребно насекомо 1
29.05.2022 21:09 дребно насекомо 0
29.05.2022 21:08 дребно насекомо 0
29.05.2022 16:33 дребно насекомо 2
29.05.2022 15:54 стара шведска монета 1
24.05.2022 18:56 А А 1
24.05.2022 18:47 руски товарни автомобили 1
24.05.2022 18:45 и група от престъпници (мн. ч.) 1
16.05.2022 14:47 АСИЛИМАТОР човек улесняваш групово опщуване 2
14.05.2022 18:39 ия отряд от наемници през средните векове 5
13.05.2022 12:54 Ли Град в Германия 1
13.05.2022 12:50 х Жена Бачкатор 1
07.05.2022 15:57 О Наша млада певица 1
06.05.2022 20:31 ЛЕТАТЕЛЕНбалон Балон за летене 1
30.04.2022 14:50 от месец от древноегипетския календар 1