Неизвестни думи, за които се търси помощ

Ако не можете да откриете дума, можете да направите запитване!

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Пояснение Отг.
02.07.2023 22:34 музикална класация 0
01.07.2023 16:38 исар мандраджия 2
01.07.2023 16:37 КОЛОТ съчетание на цветове в картина 1
01.07.2023 16:34 АРА черна жена, негърка 0
01.07.2023 16:30 ЕМ мохамед. духовник 1
30.06.2023 11:50 Еотт Научен труд книжовно 0
29.06.2023 15:25 ксол вид стол с плетена седалка 0
29.06.2023 13:52 ацест втора награда при състезание 1
29.06.2023 13:42 асает кадифе старин 1
27.06.2023 14:56 Гемин Гемин 1
26.06.2023 13:51 ИСМВОЙЕВ Повест от Юрий Михалик 2
24.06.2023 23:35 Широкаженскадреха Широка женска дреха 0
17.06.2023 20:17 иа Полски микробуси произведени 1958-1994 1
13.06.2023 18:05 ъвтованаещвтребение Стихотворение от Н.Лилиев 1
11.06.2023 20:01 дло Британски режисьор, ''Небесно царство'' 1
10.06.2023 19:20 Аа Оценка за успех в училище 1