Отговори на потребители

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Описание Отговор
30.01.2023 17:45 ганиа голямо езеро в африка Танганика
25.01.2023 01:44 р местност в пирин Асара
18.01.2023 10:45 шм звезда от съзвездието стрела шам
17.01.2023 12:33 оо Осъдителен недостатък порок
14.01.2023 17:00 хя стайно декоративно цвете хоя
10.01.2023 15:50 лемана старинен френски придворен танц от шестнадесети ве алеманда
08.01.2023 11:42 авин етаж от ордовишкия период на палеозоя ланвирн
07.01.2023 16:55 галвианетажотордовишкияпалеозой етаж от ордовишкия палеозой ланвирн
01.01.2023 16:33 Стомашен фермент Меласа
01.01.2023 16:32 Залог при хазартна игра Миза
01.01.2023 16:28 дребно насекомо Цикада
01.01.2023 16:26 хит съединение на в-во с вода Хидрат
01.01.2023 16:22 10букви лечебно профилактично заведение Санаториум
31.12.2022 23:07 П Редовна парична издръжка ПЕНСИЯ
31.12.2022 11:48 АБСАЛОМ герой от грузинския епос АБЕСАЛОМ
28.12.2022 17:32 АБСАЛОМ герой от грузинския епос Абесалом