Отговори на потребители

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Описание Отговор
21.09.2019 13:33 такао Отсечено, отривисто изпълнение на тонове? стакато
20.09.2019 18:22 инонор Френски винен сорт грозде? пино ноар
19.09.2019 11:52 ика Стил в изкуството? Готика - Стил в изкуството
18.09.2019 16:33 град холандия епе
18.09.2019 10:24 звонна Леярна за камбани звънарна
16.09.2019 07:17 АP Паякообразен вредител акар
15.09.2019 20:58 е домакин на манастир келар
13.09.2019 20:28 анарин СИНТРТИЧНО ТВЪРДО БАГРИЛО канарин
13.09.2019 12:40 фингипсзахудожествениизделия четвъртия месец от френския републикански календар Четвъртият месец от френския републикански календар е Нивоз, но фин гипс за художествени изделия е Алабастър
13.09.2019 11:38 им река в германия илм
13.09.2019 06:19 немска оръжейна компания маузер
11.09.2019 15:34 орко орко вид сокол
11.09.2019 05:43 сома финландски остров ИСОМА
10.09.2019 14:43 вутрев прибори за хранене на един човек КУВЕРТ
10.09.2019 14:41 вкутре прибори за хранене на един човек КУВЕРТ
09.09.2019 15:26 аа платно употребявано за бродерия панама канава