Отговори на потребители

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Описание Отговор
05.06.2022 22:43 дребно насекомо инсект
05.06.2022 19:04 т Парижки театър Атене
05.06.2022 19:04 нк Героиня от пипи дългото чорапче Аника
05.06.2022 19:03 т Парижки театър Атене
01.06.2022 19:13 лаа италиански футболист р.1976,салваторе Лана.
01.06.2022 19:10 егобиазагварисадаеца българска пословица Не го бива за говедар иска да е цар.
31.05.2022 19:50 дребно насекомо мравка
31.05.2022 19:49 стара шведска монета Каролин
31.05.2022 19:43 анит вид магмена скала гранит
28.05.2022 11:15 АСИЛИМАТОР човек улесняваш групово опщуване Благодаря !
27.05.2022 20:21 АСИЛИМАТОР човек улесняваш групово опщуване фасилитатор
24.05.2022 21:05 руски товарни автомобили ГАЗ, ЗИЛ, ЗИС
24.05.2022 21:01 и група от престъпници (мн. ч.) мафии
24.05.2022 18:58 А А А
18.05.2022 10:55 ия отряд от наемници през средните векове ок котерия потеря
17.05.2022 22:39 ия отряд от наемници през средните векове Здравейте! Оказа се КОТЕРИЯ!