Отговори на потребители

Чрез хоризонтално плъзгане на вашия пръст върху таблицата на екрана можете да видите цялото ѝ съдържание.
Дата Дума Описание Отговор
08.10.2019 05:44 ена Държава в Африка сенегал
07.10.2019 16:02 у японска мярка за дължина бу 51 том на бсэ
07.10.2019 06:35 змиока кожно заболяване причинено от гъбички микоза
05.10.2019 22:38 кор френски курортен град Конкарно
04.10.2019 20:38 им питка от бяло брашно симид малко хлебче приготвено от бяло брашно
03.10.2019 21:39 ИгриНАкарти Вид ИГРИ на карти сантасе
03.10.2019 20:39 псевдонимнахристосмирненски псевдоним на христо смирненски снежни
03.10.2019 11:36 анани наш архитект Кананин - 1. Наш архитект 2. Руски архитект
03.10.2019 11:34 ИЗХОДЕНПРОДУКТПРИПОЛИМЕРИЗАЦИЯ ИЗХОДЕН ПРОДУКТ ПРИ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ Мономер - Изходен продукт при полимеризация
02.10.2019 11:40 еане обл. говор у нас с "е" вместо "я" екане
29.09.2019 07:05 Тара Древно стенобитно оръдие ТАРАН
25.09.2019 17:02 меза студентски стол менза
25.09.2019 04:41 зидо латински писател 570 630 Исидор - Исидор Пелусиотски известен и като Исидор Пелусиот (ок. 360 – ок.435 г.) е един от Отците на Църквата, теолог, автор на богословски съчинения.
21.09.2019 16:13 звонна Леярна за камбани Според речниците има дума "звънарня" и означавала "камбанария": http://ibl.bas.bg/rbe/lang/bg/%D0%B7%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F/
21.09.2019 14:20 апело Италиански футболен отбор? Благодаря!
21.09.2019 13:36 апело Италиански футболен отбор? капело италиански футболен треньор